Dannelse

Som dannelse forstår jeg, at det enkelte barn bliver klogt på sig selv, klog på andre, og hvordan barnet bruger denne viden, i relation til sin omverden og andre.
Når jeg arbejde med dannelse, så indgår det på mange forskellig måder i hverdagens aktiviteter. Det følgende er eksempler på, når der bliver arbejdet med dannelse for børnene, og således ikke udtømmende beskrivelse.
Når børnene ”tumler” dvs leger hvor de bruger og udfordrer deres krop, både alene og i fællesleg, så lærer barnet sin krop at kende med muligheder og begrænsninger. Motorikken bliver styrket. Når der er flere der tumler sammen, udfordres barnet til at se og passe på de andre, se og glæde sig over det, som gør de andre glade, men også at lære grænser at kende. Ikke alt er sjovt, og barnet skal være opmærksom på, når andre siger stop. Og hvis grænsen overskrides, skal barnet lære at se det, og være i stand til at sige undskyld, og blive gode venner igen.
Dannelse er også at lære rim/remser og sange. Det kan være gennem sange, syngende tale, og ved dialogisk læsning af bøger med børnene. Her er der fokus på sprog og refleksion.
Spise situationen er et andet eksempel, hvor der arbejdes med dannelse på alderssvarende måde. Børnene har forskellige behov efter alder, og større børn skal lære at vente på, at andre mindre børn kan have brug for opmærksomhed her og nu, og det stroe barn derfor må vente.
Barnet lærer ”bordskik” ved at sidde med i fællesskabet, holde maden på tallerkenen, samtale over maden ved selv at fortælle og lytte til de andre. Der skal vælges mad ud fra et overskueligt udvalg, og også prøves nyt og udfordres, samtidig med at barnets valg bliver respekteret, når det har prøvet.
Større børn får ansvar ved at være med til borddækning.
Og så begyndes og sluttes måltidet samlet, så langt det overhovedet er muligt.