Demokrati

Som demokrati forstår jeg at det enkelte barn lærer at se sig selv ind i en sammenhæng med andre mennesker, og hvor man lærer at se og respektere andre, uanset om de ligner barnet eller er meget forskellige fra barnet selv.
Der arbejdes med demokrati i flere daglige aktiviteter.
Når der synges med børnene, får alle børn lov at vælge en sang fra sangkufferten. Barnet får lov til at fortælle om sangen til de andre børn, og skal lytte til de andre børns tilsvarende fortælling. Her skal der også ventes på at det bliver barnets tur.
Mange andre aktiviteter indebærer også at vente på tur. Det er vigtigt at lære at se, hvad de andre er i gang, med, og respektere det, uanset om det er at rutsje, eller køre på et bestemt køretøj, som måske er optaget.