Det kreative barn

Jeg vil gerne udfordre børnenes kreative evner, ved at lave forskellige ting med dem som de kan få med hjem. De ting børnene laver, er naturligvis præget af årets gang. Som eksempler kan nævnes: Fastelavnsris, påsketing, bladkranse og kastanjer om efteråret, og juleting sidst på året. Sværhedsgraden vælges, så børnene udfordres lidt hver gang. Jeg bruger også dette arbejde til at træne børnenes koncentrationsevne, til at øve ord, former og farver og til at træne finmotorikken. Samtidig udfordres deres fantasi, og jeg oplever tit at et barn pludselig bliver opslugt af arbejdet.