Målsætning

 

 •        Samvær med barnet på et kristent grundlag
 •        At give barnet mulighed for udfoldelse
 •        At barnet skal opnå selvværd og blive selvstændigt
 •        At barnet udvikler social indstilling
 •        Ved kristent grundlag forstår jeg:
  •        Det kristne livs og menneskesyn
 •        Ved udfoldelse forstår jeg:
  •        Aktivitet, der bl.a. udfordrer og stimulerer barnet
  •        Leg  ude og inde
  •        Kreativitet og leg
 •        Ved selvværd forstår jeg:
  •        Troen på sig selv
  •        At turde sige til og fra
  •        At opleve succes
  •        At overskride egne grænser
  •        At vide sig elsket af Gud og mennesker
 •        Ved selvstændighed forstår jeg:
  •        At kunne vælge
  •        At tage ansvar for sig selv
  •        At tage initiativ
 •        Ved social indstilling forstår jeg:
  •        At drage omsorg
  •        At indgå i sociale sammenhænge uden at undertrykke
  •        At være i stand til at løse konflikter
  •        At betyde noget for andre og føle sig værdifuld i et fællesskab