Motorik

At børn bliver stimuleret motorisk handler om barnets selvforståelse. Det skal lære sin krop at kende: Hvad kan den? Hvor er grænserne? Og så selvfølgelig hele tiden udfordre og flytte disse grænser.  Derudover er motorikken også vigtig for barnet af hensyn til udvikling af sprog, samt indlæring helt generelt.

Børnenes motorik øves på flere måder. Det sker gennem leg og gennem musik Når vi er ude, er der scooterkørsel, sandkasse, sansegynge, klatretårn og rutschebane. Derudover er der plads til store armbevægelser og masser af udfordring, når vi er enten på Valhalla’s legeplads eller i Blenstruphallen med Legestuen en dag om ugen.