Pasningsaftale

PASNINGSAFTALE

Børnepasser:
Liselotte Rønne-Hansen
Ranunkelvej 9
9520 Skørping
Tlf.: 20 82 18 88

Forældre:
Navn: ______________________________ Barnets navn:_________________________
Fødselsdag: ________________________ Barnets fødselsdato: ____________

Navn: ______________________________
Fødselsdag: ______________

Adresse ___________________________
______ ________________

Tlf.: (mor) _____________ Tlf: (far) _____________

 

Arbejdstid:

Liselotte Rønne-Hansen passer ____________ i sit eget hjem, indenfor tidsrummet:

Mandag : kl. ____.____ – ____.____
Tirsdag : kl. ____.____ – ____.____
Onsdag : kl. ____.____ – ____.____
Torsdag : kl. ____.____ – ____.____
Fredag : kl. ____.____ – ____.____

Ovennævnte skal overholdes, men kan ændres ved gensidig skriftlig aftale.
Hvis der i enkelttilfælde opstår behov for at fravige de aftalte tidspunkter, skal der gives besked min. en time forud, hvor det også bekræftes om ændringen er praktisk mulig.

Mandag til torsdag skal barnet været hentet senest kl. 16.30, fredag kl. 15.00.

Betaling:

 

Betaling afholdes månedsvist forud, og udgør følgende: Forældrebetaling: 1.940,- kr. pr. måned pr. barn på fuld tid. Herudover kommer det kommunale tilskud på 5.820,- kr pr. måned pr. barn på fuld tid. Betalingen reguleres årligt pr. 1/1.

Der udbetales løn under sygdom (de første 14 dage), og søgnehelligdage.
Beløbet indsættes på reg. nr. xxxx, konto xxxxxxxx, senest d. sidste hverdag i den foregående måned, med angivelse af barnets navn.

Ferie:

Der afholdes betaling under ferie.

Følgende ferie ligger fast:

  • Efterårsferie (uge 42)
  • Mellem jul og nytår
  • Vinterferie (uge 8)
  • Mellem Palme søndag og Skærtorsdag
  • Fredag efter Kr. Himmelfarts dag
  • Grundlovsdag
  • Sommerferie i skolernes sommerferie, efter aftale
  • I øvrigt henvises til www.den-kreative-pasning.dk.

Afspadsering:

Der kan forekomme op til 6 afspadseringsdage om året. Eventuelt behov for afholdelse af afspadsering vil blive meddelt i så god tid som muligt, men der kan også i særlige situationer opstå behov for en afspadseringsdag med kort varsel.

Sygdom:

Når barnet er syg

 

Der tages kun mod raske børn i pasningsordningen, dvs. børn, der kan følge med i dagligdagen i pasningsordningen. Et rask barn har været feberfrit i mindst et døgn.

 

Hvornår er barnet sygt?

Retningslinier for hvornår barnet er sygt, findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvis barnet lider af diarré, øjenbetændelse, eller er meget forkølet, afvises det.

Konstateres disse ting i løbet af dagen, kontaktes forældrene, og barnet skal afhentes omgående.

 

Medicin:

Et barn, der har fået smertestillende medicin samme dag, må ikke afleveres. Det kan være farligt for barnet, når det ikke kan mærke smerte.

Et barn, der har fået smertestillende medicin samme dag, må ikke afleveres. Det kan være farligt for barnet, når det ikke kan mærke smerte.

Læge:

Barnets læge er: _______________, telefon: ____________

Sygemelding:

Såfremt et barn er sygt, skal der gives besked senest kl. 08.00 samme dag.

Raskmelding:

Raskmelding skal foretages senest kl. 19.00, dagen før barnet begynder igen efter sygdom.

Når jeg er syg

Sygemelding:

Såfremt jeg er syg, giver jeg besked senest kl. 07.00 samme dag.

Raskmelding:

Ved raskmelding giver jeg besked senest kl. 19.00, dagen før jeg begynder igen efter sygdom.

Gæstepleje:

Forældre skal selv sørge for at arrangere pasning / gæstepleje, hvis jeg er syg.

Øvrige aftaler:

Hygiene:

Ved aflevering af barnet, vaskes og sprittes hænder hos forældre og barn. Ved afhentning af barn, spritter forældre hænder.

Sengetøj i barnevogne tages med hjem og vaskes til weekenden.

Morgenmad:

Børn, der afleveres efter kl. 08.00 skal have spist morgenmad hjemmefra.

Specialmad:

Mad til barnet, der kommer ud over almindelig mad, skal stilles til disposition af forældrene.

Fødselsdag:

Fødselsdag bliver fejret i pasningsordningen. Forældre bidrager som minimum med en kage.

Barnevogn:

Forældre skal sørge for barnevogn med regnslag. Barnevognen skal være funktionsduelig, med montering af sele.

Barnevogne skal tages med hjem i ferier. (vinterferie, påskeferie, sommerferie, efterårsferie og juleferie).

Middagssøvn:

Der holdes middagshvil efter frokost, hvor alle børn hviler / sover efter behov, dvs. til de vågner selv.

Tøj:

Der medbringes skiftetøj, udetøj efter vejret, indesko, samt bleer.

Pasningsordningen stiller vaskeklude, hagesmække og skifteunderlag til rådighed.

Solcreme:

Solcreme medbringes, og barnet skal være smurt ved aflevering om morgenen, når det er nødvendigt. Barnet bliver smurt igen efter middagssøvn, når dette er nødvendigt.

Allergi:

Hjemmet er røgfrit, og der er ikke husdyr inde.

Særlige behov

Hvis barnet har andre særlige behov, som ikke dækkes ind af de ting, jeg kan tilbyde under normale forhold (fx specielle krav til sæbe, cremer eller. lign.) skal dette stilles til rådighed.

 Særlige forhold:

I forbindelse med måltider synges der bordvers.

Kørsel:

Ved underskrift af aftalen er der givet tilladelse til kørsel i bil med barnet.

Specielt kan nævnes at:

–          Barnet er dækket af bilens ansvarsforsikring

–          Transport sker i godkendt barnestol i forhold til barnets størrelse / alder.[1]

–          Transport begrænses i videst mulige omfang, men vil forekomme.

Forsikring:

Forældrene skal selv sørge for forsikring af deres børn, da barnet ikke er omfattet af forsikring i pasningsordningen.

Billeder:
Med mindre andet aftales, giver forældrene tilladelse til, at billeder af børnene taget i pasningsordningen, må lægges ud på hjemmesiden www.Den-kreative-Pasning.dk. Billederne slettes løbende, dog senest efter 2 år.

Øvrige informationer:

Det kommunale tilskud ophører når barnet fylder 2 år og 11 måneder, og der er ikke mulighed for at dispensere fra dette forhold.

Gyldighed:

Aftalen er gyldig, under forudsætning af godkendelse fra kommunens side.

Aftalen gælder fra underskriftstidspunktet, mens pasningen påbegyndes d. _________________________.

Opsigelsesvarsel:

Pasningsaftalen kan opsiges skriftligt af begge parter, med en måneds varsel. Opsigelse kan kun ske pr. den 1. i en måned, dog ikke pr. 1. juli. Opsigelsen skal være skriftlig, og modparten i hænde senest den sidste dag i den foregående måned.

Blenstrup d. ___________

_______________________                                                               _________________________

Liselotte Rønne-Hansen                                                                                                                

[1] Såfremt de forhåndenværende barnestole ikke kan godkendes, må forældre stille barnestol til disposition.

 

Checkliste
Forår/efterår Sommer Vinter
Bleer
Regnslag
Insektnet til barnevogn
Godkendt sele til barnevogn
Gummistøvler
Regntøj
Varm trøje
Undertøj
Lange bukser
Langærmet bluse
Strømper
Futsko
Varm jakke
Sokker
Tynd hue
Sko
Evt. termotøj
Solcreme
Solhat
Kortærmet bluse
Korte bukser
Sommerjakke
Sandaler/sko
Lille tæppe til barnevogn
Flyverdragt
2 hold vanter
Sokker
Varm sovetrøje
Vinterstøvler
Tyk hue

                                                              
[1] Såfremt de forhåndenværende barnestole ikke kan godkendes, må forældre stille barnestol til disposition.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]