Priser & tider

Den kreative Pasning er godkendt og under tilsyn af Rebild Kommune. Det betyder også, at økonomien i form af tilskud fastsættes af kommunen. Dette sker ved to grænser: dels er der en øvre grænse for kommunens tilskud, dels yder kommunen en procentsats af den samlede udgift til pasningen. For yderligere oplysninger om de aktuelle priser, kan du kontakte Rebild kommune. Hjemmesiden kan du slå op på her. Priserne opdateres årligt.

Priser:

Pr. 1.1 2022 er priserne som følger:

Pasning af et barn på fuld tid koster 1.940,00 kr /måned, der betales 12 gange pr år.

Derudover får du et tilskud fra kommunen, der ligeledes indgår som betaling for pasning.

For at få tilskud skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema, som du får hos Rebild kommune.

Der er søskenderabat for søskende, der passes i andre pasningstilbud.

Åbningstider:

Åbningstiden er generelt fra kl. 06.30 til 16.30, om fredagen dog til 15.00.

Aflevering og afhentning af det enkelte barn aftales i Pasningsaftalen. For at jeg kan planlægge hverdagen, så den fungerer bedst muligt, og af hensyn til børnene, er det vigtigt at de aftalte tider overholdes.

Der kan dog være situationer eller perioder, hvor der er andre behov. Her vil jeg gerne imødekomme disse behov i den udstrækning, det er praktisk muligt.

Forældrekaffe:

Ca, 1 gang hver måned, er alle forældre velkommen til at få en kop kaffe fra kl. 15.00. Det aftales med forældregruppen, hvilken dag, der passer bedst.