Privat pasning

Hvis man vælger en privat pasningsordning (eller privat børnepasser som det hedder i Rebild kommune), så er der tale om et pasningstilbud, der i høj grad selv bestemmer rammerne og dagligdagen. Det betyder frihed til at indrette pasning og rammer, man selv fungerer godt i, og derfor er med til at give motivation og arbejdsglæde.

Rent formelt indgår forældrene en aftale med  børnepasseren om at passe barnet til en aftalt pris og omfang, hvor kommunen yder tilskud til forældrene, efter ansøgning til kommunen.

Som privat pasningstilbud er det forældrene der har ansvaret for pasning i ferier, i tilfælde af sygdom eller lignende. Det har indtil videre ikke været et problem. Til gengæld er der en stor tryghed for barnet, at det bliver afleveret samme sted, hver dag.

Privat pasning kan kun fungere, hvis der er en gensidig tillid mellem forældre og børnepasser. Det står forældrene frit for, at finde et andet pasningstilbud, hvis denne tillid svigtes.

Tilsyn:

Den kreative Pasning er godkendt og under tilsyn af Rebild Kommune. Tilsynet består i såvel anmeldte som uanmeldte besøg af kommunens tilsynsførende, der er pædagogisk konsulent.

Pasningsaftale:

Når jeg skal passe et barn, har jeg en pasningsaftale, hvor alle de praktiske forhold er nedskrevet i samarbejde med de enkelte forældre. Du kan se et eksempel på pasningsaftalen her.