Social udvikling

Det er vigtigt at børn udrustes til at forstå sig selv i sammenhæng med andre mennesker. De skal lære at forstå egne grænser og kunne sige fra og til. Lige så vigtigt er det at lære at forstå andre børns grænser; forstå når andre siger fra og til. Empati, evnen til at se og forstå en andens følelser og agere ved omsorg eller konfliktløsningen, er et vigtigt elementer i den sociale udvikling, et barn skal igennem. Jeg tager fat i de små og store situationer hverdagen byder på, og bruger dem til at øve børnene i disse færdigheder.

På denne måde oplever børnene deres eget værd, men bliver også i stand til at se andres værd.