Vision

Visionen for Den kreative Dagpleje er, at børn bliver mødt som de mennesker de er, der hvor de er. Herfra vil jeg gerne hjælpe dem med at udvikle sig som hele mennesker, der både rummer sig selv og herigennem også bliver i stand til at rumme andre. Dette danner grundlaget for det samspil, der er mellem barnet og dets omverden i resten af livet.

For at arbejde hen mod denne vision, har jeg nogle værdier og retningslinier, jeg bruger i min omgang med børnene; dels som overordnede rammer i vores fælles hverdag, dels i mødet med det enkelte barn. I det følgende vil jeg gerne forsøge at fortælle lidt om disse forhold.